ὑγρότης

[1171] ὑγρότης, ητος, ἡ, 1) Nässe, Feuchtigkeit; Eur. Phoen. 1262; ἡ τῆς ὑγρότητος πῆξις, Plat. Phil. 32 a. – 2) übh. Weichheit, Gelenkigkeit, Xen. An. 5, 8, 15, der Glieder, Beweglichkeit, Zartheit, τῶν ὀμμάτων, das Schmachtende des Blicks, Plut. Alex. 4. – Uebertr., Biegsamkeit des Sinnes, Lenksamkeit, Fügsamkeit, τοῦ ἤϑους, Lycurg. 33; καὶ εὐαγωγία, Arist. de virt. bei Stob. Floril. 1, 8; – aber ὑγρότης τοῦ βίου ist weichliche, üppige Lebensweise, Crobyl. bei Ath. VI, 258; vgl. Plut. Cim. 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1171.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: