ὑγρό-νοος

[1171] ὑγρό-νοος, zsgzgn ὑγρόνους, ουν, weiches, biegsames Sinnes, κίναιδος Poll. 6, 127.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1171.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: