ὑγρό-χρως

[1172] ὑγρό-χρως, οος, ὁ, ἡ, mit feuchter Oberfläche, Io. Gaz. 283.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1172.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: