ὑδραίνω

[1173] ὑδραίνω, bewässern, benetzen; γᾶν, ἃν ὑδραίνει Κρᾶϑις, Eur. Troad. 226; baden, waschen, I. T. 54; χοάς τινι, spenden, 162. – Med. sich baden, ὑδρηναμένη, Od. 4, 750. 759. 17, 48. 58, wie Eur. πατέρα λουτρὰ πανύσταϑ' ὑδρανάμενον χροΐ, El. 157.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1173.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: