ὑδροῤ-ῥύα

[1174] ὑδροῤ-ῥύα, , auch ὑδροῤῥύη, = ὑδροῤῥόα, zw., Lob. Phryn. 492.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1174.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika