ὑδρο-βατικός

[1173] ὑδρο-βατικός, ή, όν, zum Gehen auf dem Wasser gehörig, geschickt, dah., wie ὑγροβατικός, auf dem Wasser lebend, v. l. bei Ath. III, 99 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1173.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: