ὑδρο-γνώμων

[1173] ὑδρο-γνώμων, ονος, das Wasser auffindend und Brunnen grabend, Geopon.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1173.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: