ὑδρο-κέφαλος

[1173] [1173] ὑδρο-κέφαλος, , der Wasserkopf, eine Kopfkrankheit, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1173-1174.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: