ὑδρο-ποτέω

[1174] ὑδρο-ποτέω, Wasser trinken, als Ggstz von οἴνῳ διαχρήσασϑαι, Her. 1, 71; Xen. Cyr. 6, 2, 26; Plat. Rep. VIII, 561 e; Folgde; Lucill. 102 (XI, 309).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1174.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: