ὑδρό-χυτος

[1174] ὑδρό-χυτος, mit Wasser begossen, Nonn.; – in Wasser ergossen, sich ergießend, κρῆναι Eur. Cycl. 66.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1174.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: