ὑλη-ωρός

[1177] ὑλη-ωρός, den Wald beaufsichtigend, Waldaufseher; Pan, Leon. Tar. 17 (IX, 337); Nymphen, Ap. Rh. 1, 1227, wo ὑλήωροι steht.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1177.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: