ὑλι-γενής

[1177] ὑλι-γενής, ές, f. L. statt ὑληγενής od. ὑλογενής, z. B. Parthen. 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1177.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: