ὑλο-γράφος

[1177] ὑλο-γράφος, auf Holz malend od. schreibend, Maneth. 4, 342.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1177.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: