ὑλο-φόρος

[1177] ὑλο-φόρος, Holz tragend; Leon. Tar. 16 (IX, 335); Pol. 3, 55, 9, von einem Gebirge.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1177.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: