ὑλ-αγωγέω

[1176] ὑλ-αγωγέω, Holz führen, fahren, ἓξ ὄνοι δι' ἐνιαυτοῦ ὑλαγωγοῦσι Dem. 42, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1176.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: