ὑμεναιόω

[1178] ὑμεναιόω, 1) heirathen, zum Weibe nehmen, vom Manne gesagt; sprichwörtlich πρίν κεν λύκος οἶν ὑμεναιοῖ, Ar. Pax 1041. 1078; Theocr. 22, 179. – 2) den Hochzeitsgesang singen, Aesch. Prom. 557.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1178.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: