ὑμεν-ώδης

[1178] ὑμεν-ώδης, ες, zsgzgn statt ὑμενοειδής, Arist. H. A. 1, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1178.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika