ὑμε-δαπός

[1177] ὑμε-δαπός (vgl. ποδαπός), der Eurige, euer Landsmann, Ath. IX, 366 a. – Bei Clem. Al. auch = ὑμέτερος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1177.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika