ὑμνη-πολέω

[1178] ὑμνη-πολέω, sich mit Hymnen od. Lobgesängen beschäftigen, Hymnen dichten, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1178.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: