ὑμν-ῳδέω

[1179] ὑμν-ῳδέω, 1) einen Hymnos oder ein Loblied singen; auch ϑρῆνον Ἐρινύος, Aesch. Ag. 963; Plat. Legg. III, 682 a. – 2) = χρησμῳδέω, Eur. Ion 6 Φοῖβος ὑμνῳδεῖ βροτοῖς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1179.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: