ὑμν-ῳδός

[1179] ὑμν-ῳδός, Hymnen und Lieder singend, κόραι Eur. Herc. fur. 394.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1179.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: