ὑπάτιος

[1184] ὑπάτιος, = Vorigem. [Bei Iul. Aeg. 70 (VII, 591) ist υ in der Vershebung lang.]

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1184.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: