ὑπάτωρ

[1184] ὑπάτωρ ἐξουσία, ἡ, potestas consularis, auf Münzen aus späterer Zeit, z. B. aus Smyrna, Mion. S. VI, 357.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1184.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: