ὑπέρα

[1189] ὑπέρα, , das oberste Tau, mit dem die Segelstangen am Mastbaume befestigt und hin- u. hergedreht werden können, die Brassen, zu waagerechtem Lenken der Raa, αἷς μετάγεται τὸ κέρας, Harpocr.; ἐν δ' ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ' ἐνέδησεν, Od. 5, 260; sprichwörtlich τὴν ὑπέραν ἀφεὶς τὸν πόδα διώκεις, Hyperid. bei Harpocr. v. ἀφείς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1189.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: