ὑπέρ-κομπος

[1197] [1197] ὑπέρ-κομπος, eigentl. übermäßig lärmend, bes. unmäßig großprahlend, übermüthig; σῆμα Aesch. Spt. 386; Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερκόμπων ἄγαν φρονημάτων ἔπεστιν Pers. 813; ϑράσος 817; übh. übermäßig, außerordentlich, νῆες ὑπέρκομποι τάχει, ausgezeichnet an Schnelligkeit, 334.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1197-1198.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: