ὑπέρ-οινος

[1199] ὑπέρ-οινος, den Wein übermäßig liebend, Polyaen. 8, 25, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1199.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: