ὑπέρ-υχος

[1191] ὑπέρ-υχος, übermäßig großprahlerisch od. stolz; ὑπέραυχα βάζουσιν ἐπὶ πόλει, Aesch. Spt. 465; Xen. Ages. 11, 11; vom Löwen, Poll. 5, 83; vgl. B. A. 68, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1191.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: