ὑπέρ-χρεως

[1204] ὑπέρ-χρεως, übermäßig od. über sein Vermögen verschuldet, γίγνεσϑαι, Dem. 27, 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1204.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: