ὑπερη-φανέω

[1196] ὑπερη-φανέω, sich über Andere erheben, über sie hervorscheinen, sich auszeichnen, gew. im schlechten Sinne, übermüthig, hochmüthig sein, sich brüsten; ὑπερηφανέοντες Ἐπειοί, Il. 11, 694; u. in späterer Prosa; absolut, Pol. 6, 10, 8; ἑαυτόν, 5, 33, 8; – trans., übermüthig behandeln, verachten, τινά, Sp.; τί, Luc. Nigr. 31; vgl. Schäf. Long. p. 420.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1196.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: