ὑπερωϊόθεν

[1205] ὑπερωϊόθεν, adv., vom Oberstock od. Söller her, Od. 1, 328. Von

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1205.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: