ὑπερῷος

[1205] ὑπερῷος, ion. u. ep. ὑπερώϊος, adj. von ὑπέρ gebildet, oben, darüber befindlich; ϑάλαμος Plut. Pelop. 35; s. bes. ἡ ὑπερῴα u. τὸ ὑπερῷον. Eine Zusammensetzung ist nicht anzunehmen. Vgl. πατρώιος u. πατρῷος von πατήρ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1205.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: