ὑπερ-ίσχω

[1197] ὑπερ-ίσχω (s. ἴσχω), = ὑπερέχω, τὰς κεφαλὰς ὑπὲρ τὸ ὑγρόν Pol. 3, 84, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1197.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: