ὑπερ-αγαθότης

[1189] ὑπερ-αγαθότης, ητος, ἡ, Uebergüte, überaus große Güte, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1189.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: