ὑπερ-αγωνιάω

[1190] ὑπερ-αγωνιάω, um Jemandes willen in Angst od. Sorgen sein, τινός, ὑπερηγωνιακότες Dem. 61, 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1190.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: