ὑπερ-αγόντως

[1189] ὑπερ-αγόντως, adv. part. praes. act. von ὑπεράγω, übermäßig, außerordentlich.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1189.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: