ὑπερ-αιδέομαι

[1190] ὑπερ-αιδέομαι (s. αἰδέομαι), sich übermäßig, zu sehr scheuen, schämen vor Jemandem, zu große Ehrfurcht vor Einem haben, τινά, Ap. Rh. 3, 977.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1190.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: