ὑπερ-αισχύνομαι

[1190] ὑπερ-αισχύνομαι, pass., sich übermäßig schämen; ὑπεραισχυνϑέντες, μὴ δόξωσι, Aesch. 3, 151; ἐπὶ τῷ πράγματι, 1, 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1190.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: