ὑπερ-αμφις-βητέω

[1190] ὑπερ-αμφις-βητέω, übermäßig oder überflüssig streiten, Poll. 5, 165.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1190.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika