ὑπερ-ανα-βαίνω

[1190] ὑπερ-ανα-βαίνω (s. βαίνω), darüber hinaufsteigen, übersteigen, – übertr., übertreffen, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1190.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: