ὑπερ-αῤῥωδέω

[1191] ὑπερ-αῤῥωδέω, ion. statt ὑπεροῤῥωδέω, übermäßig fürchten, τῇ Ἑλλάδι, für Griechenland, Her. 8, 72.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1191.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: