ὑπερ-βασία

[1192] ὑπερ-βασία, , poet. = ὑπέρβασις, bes. Ueberschreitung, Uebertretung eines Gesetzes, Vergehen, Frevel, Uebermuth, wie ὕβρις; μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται Il. 3, 107; ὀλέκονται ὑπερβασίης ἕνεκα σφῆς 16, 18; τίσασϑαι μνηστῆρας ὑπερβασίης ἀλεγεινῆς Od. 3, 206; auch plur., Il. 23, 589 Od. 22, 168; Hes. O. 830; Soph. Ant. 601.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1192.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: