ὑπερ-βατήριος

[1192] ὑπερ-βατήριος, zum Uebergange gehörig, ὑπερβατήρια ϑύειν, sc. ἱερά, Opfer beim Uebergange über einen Fluß od. Berg darbringen, Polyaen. 10, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1192.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: