ὑπερ-γέλοιος

[1193] ὑπερ-γέλοιος, über die Maaßen lächerlich, Dem. 19, 211.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1193.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: