ὑπερ-δειμαίνω

[1193] ὑπερ-δειμαίνω, = Vorigem; auch τινά, sich vor Einem fürchten, Her. 5, 19.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1193.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: