ὑπερ-δεής

[1193] ὑπερ-δεής, ές, über alle Furcht erhaben, unerschrocken, furchtlos, ὑπερδέα δῆμον ἔχοντες, synkop. für ὑπερδεέα, Il. 17, 330. Einige alte Erkl. aber leiteten es von δέομαι ab u. erkl. »viel geringer«, τὰ λίαν ἐνδεῆ, Poll. 4, 170.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1193.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: