ὑπερ-εμ-φορέομαι

[1194] ὑπερ-εμ-φορέομαι, pass., sich überfüllen, überladen, Luc. D. Meretr. 6, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1194.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: