ὑπερ-επι-τείνω

[1195] ὑπερ-επι-τείνω (s. τείνω), noch darüber od. noch mehr anstrengen, Artemid. 3, 59.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1195.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika