ὑπερ-ευ-γενής

[1195] ὑπερ-ευ-γενής, ές, von überaus edelm Geschlecht, Arist. pol. 4, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1195.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: