ὑπερ-ημερία

[1195] ὑπερ-ημερία, , Uebertägigkeit, Verabsäumung eines gerichtlich festgesetzten Tages, bes. eines Zahlungstermins, auch die darauf folgende Auspfändung; κατὰ [1195] τὴν ὑπερημερίαν λαβεῖν ἀνδράποδον, Dem. 30, 27; τῇ ὑπερημερίᾳ εἰληφότες ναῦν 33, 6, und öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1195-1196.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: