ὑπερ-ηνορέω

[1196] ὑπερ-ηνορέω, kommt nur im partic. praes. ὑπερηνορέων vor, übermännlich, übermüthig; Hom., nur im tadelnden Sinne, wie das Folgde (vgl. Buttm. Lexil. II p. 214); in der Od. gew. im plur. von den Freiern, verstärkt κακῶς ὑπερηνορέοντες, Od. 2, 266. 4, 766; auch von den Kyklopen, 6, 5; vom Deiphobus Il. 13, 258; und von allen Troern 4, 176. – Bei Ar. Pax 53 komisch τοῖς ὑπερτάτοισιν ἀνδράσιν φράσω καὶ τοῖς ὑπερηνορέουσιν ἔτι τούτοις μάλα, Männer betreffend, übermannend.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1196.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: